Publikační výstupy z projektu:

Základní literatura:

FINKOVÁ, D., RŮŽIČKOVÁ, V. Improvement in Spatial Sensation for persons with visual impairment through the medium of tactile/Braille maps. Ustroň, Jaszovice (konference proběhla, 2008, příspěvek v tisku)

FINKOVÁ, D., RŮŽIČKOVÁ, V. Inovace přístupů v prostorové orientace osob se zrakovým postižením prostřednictví, tyflomap. Liberec, Handicap 2009 (v tisku)

RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K.; LUDÍKOVÁ, L.; FINKOVÁ, D.; VOŽENÍLEK, V.; KOZÁKOVÁ, M.; ŠŤÁVOVÁ, Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In Conference report. ICEVI 2009: Dublin, 2009. (USB disk)
ke stažení zde PDF

RŮŽIČKOVÁ, V. A contemporary situation in the issue of spatial orientation of persons with visual impairment in the Czech Republic. In Conference report. IMC2009: Marburg, 2009. (CD-Rom)
ke stažení zde PDF

RŮŽIČKOVÁ, V.; FINKOVÁ, D. a kol. Nové možnosti vnímání prostoru osobami s těžkým zrakovým postižením. In. X mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. (sborník z konference). Olomouc: UP, 2009. (CD-Rom) (v tisku)
ke stažení zde icon_pdf.png, 1,0kB