Zde se nacházejí odkazy na webové stránky dalších organizací a firem zabývajících se potřebami slabozrakých a nevidomých občanů. Pokud byste rádi viděli v tomto seznamu další oraganizaci nebo firmu, pište na e-mail jan.dolezal@upol.cz.

Péče o zrakově postižené

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené   http://www.charita.opava.cz/strediska.php?stredisko=vlastovicky
Integrace   http://www.integraceos.cz/
Kafira   http://www.kafira.cz/
LORM - Společnost pro hluchoslepé   http://www.lorm.cz/
Okamžik   http://www.okamzik.cz/
Palata - Dům pro zrakově postižené   http://www.palata.cz/
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.   http://www.dedina.cz/
Porozumění   http://www.sweb.cz/sdruzeniporozumeni/
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR   http://www.sons.cz/
Společnost pro ranou péči   http://www.ranapece.cz/
Timšel   http://www.volny.cz/timsel/
Tyflo Vysočina Jihlava o. p. s.   http://www.tyflovysocina.cz/
TyfloCentrum   http://www.tyflocentrum.cz/
TyfloCentrum ČR   http://tyflocentrum.com/
Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích   http://www.uspchrlice.cz/

Vzdělávací instituce

Centum komplexní pěče Demosthenes   http://www.demosthenes.cz/
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnksá 2   http://www.sss-ou.cz/
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1   http://www.zshavlickova.opava.cz/

Literatura v Braillově písmu

Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené   http://szp.diakoniecce.cz/
KTN – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana   http://www.ktn.cz/