Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky projektu Tvorby hmatových map se snaží o přístupnost svého obsahu. Při tvorbě stránek byla maximálně dodržována pravidla definovaná metodikem Blind friendly web vydaném Metodickým centrem informatiky SONS ČR.

Seznam klávesových zkratek

Tyto stránky mají definované následující klávesové zkratky:

ALT + 1     Úvodní stránka
ALT + 2     Informace o projektu
ALT + 3     Seznam zúčatněných subjektů na projektu
ALT + 4     Výstupy z projektu
ALT + 5     Fotogalerie
ALT + 6     Odkazy na další organizace a společnosti zaměřující se na slabozraké občany
ALT + 0     Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Kontakt na webmastera

Pokud byste měli jakékoli problémy s přístupností obsahu nebo funkčností našich stránek, kontaktuje prosím Jana Doležala na e-mailu: jan.dolezal@upol.cz.