Řešitelská pracoviště:

Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - vit.vozenilek@upol.cz - hlavní řešitel
doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. - jaromir.kanok@upol.cz
Mgr. Magdaléna Kozáková - magdalena.kozakova@seznam.cz
Mgr. Zuzana Němcová - zuzana.stavova@upol.cz
Mgr. Alena Vondráková - al.vondrakova@volny.cz
Jan Doležal - jan.dolezal@upol.cz

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. - libuse.ludikova@upol.cz
Mgr. Dita Finková, Ph.D. - ditafinkova@seznam.cz
Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. - stoklasv@pdfnw.upol.cz
Mgr. Vojtech Regec - vojto@unss.sk

Spolupracující organizace:

DIGIS, spol. s r.o. Ostrava

TyfloCentrum Karviná

TyfloCentrum Olomouc

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Praha, Radlická 591/115, 158 00 Praha - Jinonice

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1