Mobile application Tactile Explore Talk

Software

 • for mobile devices (smartphones, tablets) with OS Android 8 (API 26) and higher
 • connects multimedial models with mobile devices
 • auditive description using TTS functionality
 • simple editing of existing schemes
 • designing own new schemes
 • support of foreign languages

User manual

in Czech only

Technical documentation

in Czech only


Tyflocartographic set of educational aids for selected monuments of Czechia

Functional sample (download in Czech)

 • Tactile guide for selected monuments of Czechia
 • 3D geospatial plastic models

Guide to selected monuments of Czechia


Opava Cathedral

St. Maurcie Church in Olomouc

St. Wenceslas Hill in Olomouc

Buchlov Castle

Villa Tugendhat in Brno

Bítov Castle

Pilgrimage Church of St. John of Nepomuk in Žďár

Litomyšl Chateau

Kost Castle

Trosky Castle

Ploskovice Chateau

Cheb Castle

Plzeň Cathedral

Village of Holašovice

Karlštejn Castle

Charles Bridge in Prague (model + interactive tactile map)

National Theatre in Prague

* the interactive models are designed for smartphone OPPO Reno5 Z, the tactile map of Charles Bridge for tablet Lenovo TB-X704F


Modely

Publications

Active presentations on conferences

TouchIt 2023 (11.–12. 9. 2023, Olomouc)

 • Vondráková, A.: Historie tvorby tyflomap
 • Brus, J.: 3D modely s audiotaktilním obsahem a potenciál v tvorbě dalších tyflopomůcek
 • Barvíř, R.: Tactile Explore Talk: nový přístup pro ozvučení multimediálních modelů TouchIt3D
 • Vachalová, V.; Špinarová, G.: Potenciál digitálních technologií ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením
 • Kroupová, K.; Růžičková, V.: Význam hmatové percepce a nové trendy v tyflografice
 • Vondráková, A.; Brus, J.; Barvíř, R.: workshop Tyflokartografie, 3D tisk a tvorba 3D interaktivních modelů

ICC 2023: 31st International Cartographic Conference (13.–18. 8. 2023, Cape Town)

 • Brus, J.; Barvíř, R.; Vondráková, A.: Multi-colour 3D printing for supporting tactile perception of geospatial visualizations
 • Barvíř, R.; Brus, J.; Vondráková, A.: A new approach to making 3D-printed geographic models interactive for people with visual impairment
 • Barvíř, R., Holub, M.: Online value-scale generator for proportional symbol maps

37. VBS Kongress für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 2023 (30. 7.–5. 8. 2023, Olomouc)

 • Růžčková, V., Krušinský, K.: 3D-Audiomodelle und -Karten als Mittel zur Entwicklung räumlicher Darstellungen von Menschen mit den Sehbehinderungen

37. VBS Kongress für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 2023 (30. 7.–5. 8. 2023, Olomouc)

 • Růžčková, V., Krušinský, K.: 3D-Audiomodelle und -Karten als Mittel zur Entwicklung räumlicher Darstellungen von Menschen mit den Sehbehinderungen

Symposium ICA spring Olomouc 2023, Atlases: their design and use (3.–5. 4. 2023, Olomouc)

 • Žejdlík, J.: Guide to selected monuments of Czechia for people with visual impairment

ICERI 2022: 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation (7.–9. 11. 2022, Sevilla)

 • Růžičková, V.: 3D Audio-Tactile Maps and Models for People with Visual Impairement

GeoKARTO 2022 (8.–9. 9. 2022, Bratislava)

 • Žejdlík, J.: Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka (poster)

SlaNeCZech (24.–26. 8. 2022, Praha)

 • Růžičková, V.; Kroupová, K.: 3D a audiotaktilní mapy a modely

8th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, ICLEL 2022 (5.–7. 7. 2022, Granada)

 • Růžičková V.; Vondráková, A.: 3D Models in Education and Understanding of Gespace
 • Růžičková, V.; Krušinský, R.: Historical Objects and their Accessibility for People with Visual Impairments

IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny (29.–30. 3. 2022, Olomouc)

 • Růžičková, V: Možnosti rozvoje hmatu a představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím moderních technologií

6 th International Conference on Lifelong Education and Leadershop for all (16–18 July 2020, Turkey)

 • Růžičková, V.; Pazourková, L.: Possibilities of Graphic Representations within Special Education of People with Visual Impairment – Theory and Practice.
 • Kroupová, K.; Špinarová, G.: Tactile Graphics İn Tertiary Education Of Students with Visual İmpairment. 

VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny / XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků (13. – 14. 10. 2020, Olomouc)

 • Růžičková, V., Kroupová, K.: Tyflomapy jako prostředek zpřístupnění prostoru a představ i prostředí osobám se zrakovým postižením.

15th International Scientific Conference Society, Integration, Education (8. 5. 2021, online)

 • Špinarová, G.; Vachalová, V.: Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments

7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (28. 5. 2021, online)

 • Kroupová, K., Růžičková, V.: The Development of Mental Model of People with Visual Impairment

Vision Prague 2021, 8th European on-line Conference on Psychology and visual impairment „Real Life (in) Dependence“ (1.–2. 7. 2021, online)

 • Kroupová, K., Růžičková, V.: Development of imagination through tyflografic representations as a facilitating elements in independent movement and spatial orientation [poster]

7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (24.–26. 8. 2021, online)

 • Růžičková, V., Kroupová, K.: The phenomenon of 3D imaging for the needs of people with visual impairment

24. kartografická konference (8.–10. 9. 2021, Ostrava)

 • R. Barvíř, J. Brus, A. Vondráková: Modelování architektonických památek pro osoby se zrakovým postižením v aplikaci a v datech
 • J. Brus, R. Lázna, R. Barvíř, A. Vondráková: Prezentace historické proměny Svatováclavského návrší v Olomouci pomocí 3D technologií
 • R. Barvíř, J. Brus, A. Vondráková: Modelování architektonických památek pro osoby se zrakovým postižením [poster]

iCERi 2021: International Conference on Education, Research and Innovation (8.–9. 11. 2021, online)

 • V. Voženílek: Interactive 3D models for the teaching of users with severe visual impairments

International Cartographic Conference 2021 (14.–18. 12. 2021, Florencie)

 • J. Brus, R. Lázna, R. Barvíř, A. Vondráková: Making History Accessible to People With Visual Impairments Through Interactive Tangible 3D Models
 • R. Barvíř, J. Brus, A. Vondráková: 3D-Printed Models of Czech Architectural Monuments for People With Severe Visual Impairment
 • A. Vondráková, K. Bečicová, R. Barvíř, J. Brus: Adaptation of Maps to Pupils With Severe Visual Impairments

Journal papers

LÁZNA, R.; BARVÍŘ, R.; VONDRÁKOVÁ, A.; BRUS, J. (2023). 3D Models in Education and Understanding of Geospace. In Applied Sciences, 21, p. 13. ISSN 1454-5101.

RŮŽIČKOVÁ, V., VACHALOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G. (2023). Possibilities of preceving space and developing ideas about it through 3D audio-tactile models. In Journal of Exceptional People. Olomouc, UP, 12(22), p. 7–16. ISSN 1805-4978. ISSN 1805-4986.

RŮŽIČKOVÁ, V., VACHALOVÁ, V. VONDRÁKOVÁ, A. (2023). Audio-tactile Maps as a Means to Increase Competence in Spatial Orientation of People with Visual Impairment. In Journal of Exceptional People. Olomouc, UP, 12(22), p. 37–48. ISSN 1805-4978. ISSN 1805-4986.

RŮŽIČKOVÁ, V.; VACHALOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, A. (2022). Audio-tactile Maps as a Means to Increase Competence in Spatial Orientation of People with Visual Impairment. In Journal of Exceptional People, 37–48. Olomouc: UP. ISSN 1805-4978.

RŮŽIČKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, A.; VACHALOVÁ, V.; ŠPINAROVÁ, G.; KROUPOVÁ, K. (2022). 3D Audio-Tactile Maps and Models for People with Visual Impairement. In ICERI2022 Proceedings, 3151–3157. Madrid: IATED. ISSN 2340-1095. ISBN 978-84-09-45476-1.

RÚŽIČKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, A. (2022). 3D models in education and understanding of geospace. In Beyond the Limits, CONFERENCE BOOK ICLEL 2022, 8, 83–90. Sakarya: ICLEL. ISBN: 978-605-72731-0-9.

RŮŽIČKOVÁ, V.; KRUŠINSKÝ, R. (2022). Historical objects and their accessibility for people with visual impairments. In Beyond the Limits, CONFERENCE BOOK ICLEL 2022, 8, 161–166. Sakarya: ICLEL. ISBN: 978-605-72731-0-9.

LÁZNA, R.; BARVÍŘ, R.; VONDRÁKOVÁ, A.; BRUS, J. (2022). Creating a Haptic 3D Model of Wenceslas Hill in Olomouc. Applied Sciences, 12(21), 10817. https://doi.org/10.3390/app122110817.

HRBÁČOVÁ, L.; ŠPINAROVÁ, G.; VACHALOVÁ, V.; RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ; K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit Sehbehinderung. In Paidagogos, 2020(1), pp. 137–152.

KROUPOVÁ, K.; ŠPINAROVÁ, G. (2020). Tactile Graphics in the Tertiary Education of Students with Visual Impairment. In 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Conference Proceeding Book, pp. 343–352. July 16-18, 2020, Sakarya University. ISBN: 978-605-66495-8-5.

GAJDZICA, Z.; MCWILLIAM, R.; POTMĚŠIL, M.; LING, G. (2020). Inclusive Education of Learners with Disability – The Theory versus Reality. Berlin: Peter Lang. https://www.peterlang.com/browse?level=parent&pageSize=10&pubschedule=new&sort=datedescending&t=EDUC    

POTMĚŠILOVÁ, P.; POTMĚŠIL, M. (2020). Kresba pána a psa dětí se sluchovým postižením. Československá psychologie, 64(6). 

RŮŽIČKOVÁ, V.; PAZOURKOVÁ, L. (2020). Possibilities of Graphic Representations in the Education of People with Visual Impairment Theory and Practice. In 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Conference Proceeding Book, pp. 334–342. ISBN: 978-605-66495-8-5.

BARVÍŘ, R.; VONDRÁKOVÁ, A.; BRUS, J. (2021). Efficient Interactive Tactile Maps: A Semi-Automated Workflow Using the TouchIt3D Technology and OpenStreetMap Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(8), 505. DOI: doi.org/10.3390/ijgi10080505

KROUPOVÁ, K.; RŮŽIČKOVÁ, V. (2021). The Development of Mental Model of People with Visual Impairment. In Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 28th-29th, 2021 Volume III SPECIAL PEDAGOGY SOCIAL PEDAGOGY. Rezekne. ISSN 1691-5887. DOI: doi.org/10.17770/sie2021vol3.6341

ŠPINAROVÁ, G.; VACHALOVÁ, V. (2021). Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments. In Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 28th-29th, 2021 Volume III SPECIAL PEDAGOGY SOCIAL PEDAGOGY. Rezekne. ISSN 1691-5887. On-line: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/6341

BARVÍŘ, R.; BRUS, J.; VONDRÁKOVÁ, A. (2021). 3D-printed models of Czech architectural monuments for people with severe visual impairment. In International Cartographic Association. Abstracts of the International Cartographic Association, 3, 1–2. DOI: doi.org/10.5194/ica-abs-3-23-2021

BRUS, J.; LÁZNA; R., BARVÍŘ, R.; VONDRÁKOVÁ, A. (2021). Making history accessible to people with visual impairments through interactive tangible 3D models. Abstracts of the ICA, 3, 36. DOI: doi.org/10.5194/ica-abs-3-36-2021

VONDRÁKOVÁ, A.; BEČICOVÁ, K.; BARVÍŘ, R.; BRUS, J. (2021). Adaptation of maps to pupils with severe visual impairments. Abstracts of the ICA, 3, 305. DOI: doi.org/10.5194/ica-abs-3-305-2021

TRÁVNÍČKOVÁ, L.; HAICLOVÁ, Z.; RŮŽIČKOVÁ, V. (2021). Kunst im Leben von Personen mit Sehbehinderung Art in the life of a person with visual impairment. In: Paidagogos. Online. (in print)