Funkční vzorek

Tyflokartografická sada edukačních materiálů k vybraným památkám Česka (ke stažení)

 • Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka
 • 3D prostorové plastové modely

Aktivní účast na konferencích

ICERI 2022: 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation (7.–9. 11. 2022, Sevilla)

 • Růžičková, V.: 3D Audio-Tactile Maps and Models for People with Visual Impairement

GeoKARTO 2022 (8.–9. 9. 2022, Bratislava)

 • Žejdlík, J.: Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka (poster)

SlaNeCZech (24.–26. 8. 2022, Praha)

 • Růžičková, V.; Kroupová, K.: 3D a audiotaktilní mapy a modely

8th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, ICLEL 2022 (5.–7. 7. 2022, Granada)

 • Růžičková V.; Vondráková, A.: 3D Models in Education and Understanding of Gespace
 • Růžičková, V.; Krušinský, R.: Historical Objects and their Accessibility for People with Visual Impairments

IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny (29.–30. 3. 2022, Olomouc)

 • Růžičková, V: Možnosti rozvoje hmatu a představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím moderních technologií

6th International Conference on Lifelong Education and Leadershop for all (16.–18. 8. 2020, Turecko)

 • Růžičková, V.; Pazourková, L.: Possibilities of Graphic Representations within Special Education of People with Visual Impairment – Theory and Practice.
 • Kroupová, K.; Špinarová, G.: Tactile Graphics İn Tertiary Education Of Students with Visual İmpairment. 

VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny / XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků (13. – 14. 10. 2020, Olomouc)

 • Růžičková, V., Kroupová, K.: Tyflomapy jako prostředek zpřístupnění prostoru a představ i prostředí osobám se zrakovým postižením. 

15th International Scientific Conference Society, Integration, Education (8. 5. 2021, online)

 • Špinarová, G.; Vachalová, V.: Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments

7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (28. 5. 2021, online)

 • Kroupová, K., Růžičková, V.: The Development of Mental Model of People with Visual Impairment

Vision Prague 2021, 8th European on-line Conference on Psychology and visual impairment „Real Life (in) Dependence“ (1.–2. 7. 2021, online)

 • Kroupová, K., Růžičková, V.: Development of imagination through tyflografic representations as a facilitating elements in independent movement and spatial orientation [poster]

7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (24.–26. 8. 2021, online)

 • Růžičková, V., Kroupová, K.: The phenomenon of 3D imaging for the needs of people with visual impairment

24. kartografická konference (8.–10. 9. 2021, Ostrava)

 • R. Barvíř, J. Brus, A. Vondráková: Modelování architektonických památek pro osoby se zrakovým postižením v aplikaci a v datech
 • J. Brus, R. Lázna, R. Barvíř, A. Vondráková: Prezentace historické proměny Svatováclavského návrší v Olomouci pomocí 3D technologií
 • R. Barvíř, J. Brus, A. Vondráková: Modelování architektonických památek pro osoby se zrakovým postižením [poster]

iCERi 2021: International Conference on Education, Research and Innovation (8.–9. 11. 2021, online)

 • V. Voženílek: Interactive 3D models for the teaching of users with severe visual impairments

International Cartographic Conference 2021 (14.–18. 12. 2021, Florencie)

 • J. Brus, R. Lázna, R. Barvíř, A. Vondráková: Making History Accessible to People With Visual Impairments Through Interactive Tangible 3D Models
 • R. Barvíř, J. Brus, A. Vondráková: 3D-Printed Models of Czech Architectural Monuments for People With Severe Visual Impairment
 • A. Vondráková, K. Bečicová, R. Barvíř, J. Brus: Adaptation of Maps to Pupils With Severe Visual Impairments

Publikační činnost

RŮŽIČKOVÁ, V.; VACHALOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, A. (2022). Audio-tactile Maps as a Means to Increase Competence in Spatial Orientation of People with Visual Impairment. In Journal of Exceptional People, 37–48. Olomouc: UP. ISSN 1805-4978.

RŮŽIČKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, A.; VACHALOVÁ, V.; ŠPINAROVÁ, G.; KROUPOVÁ, K. (2022). 3D Audio-Tactile Maps and Models for People with Visual Impairement. In ICERI2022 Proceedings, 3151–3157. Madrid: IATED. ISSN 2340-1095. ISBN 978-84-09-45476-1.

RÚŽIČKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, A. (2022). 3D models in education and understanding of geospace. In Beyond the Limits, CONFERENCE BOOK ICLEL 2022, 8, 83–90. Sakarya: ICLEL. ISBN: 978-605-72731-0-9.

RŮŽIČKOVÁ, V.; KRUŠINSKÝ, R. (2022). Historical objects and their accessibility for people with visual impairments. In Beyond the Limits, CONFERENCE BOOK ICLEL 2022, 8, 161–166. Sakarya: ICLEL. ISBN: 978-605-72731-0-9.

LÁZNA, R.; BARVÍŘ, R.; VONDRÁKOVÁ, A.; BRUS, J. (2022). Creating a Haptic 3D Model of Wenceslas Hill in Olomouc. Applied Sciences, 12(21), 10817. https://doi.org/10.3390/app122110817.

HRBÁČOVÁ, L.; ŠPINAROVÁ, G.; VACHALOVÁ, V.; RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ; K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit Sehbehinderung. In Paidagogos, 2020(1), pp. 137–152.

KROUPOVÁ, K.; ŠPINAROVÁ, G. (2020). Tactile Graphics in the Tertiary Education of Students with Visual Impairment. In 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Conference Proceeding Book, pp. 343–352. July 16-18, 2020, Sakarya University. ISBN: 978-605-66495-8-5.

GAJDZICA, Z.; MCWILLIAM, R.; POTMĚŠIL, M.; LING, G. (2020). Inclusive Education of Learners with Disability – The Theory versus Reality. Berlin: Peter Lang. https://www.peterlang.com/browse?level=parent&pageSize=10&pubschedule=new&sort=datedescending&t=EDUC    

POTMĚŠILOVÁ, P.; POTMĚŠIL, M. (2020). Kresba pána a psa dětí se sluchovým postižením. Československá psychologie, 64(6). 

RŮŽIČKOVÁ, V.; PAZOURKOVÁ, L. (2020). Possibilities of Graphic Representations in the Education of People with Visual Impairment Theory and Practice. In 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Conference Proceeding Book, pp. 334–342. ISBN: 978-605-66495-8-5.

BARVÍŘ, R.; VONDRÁKOVÁ, A.; BRUS, J. (2021). Efficient Interactive Tactile Maps: A Semi-Automated Workflow Using the TouchIt3D Technology and OpenStreetMap Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(8), 505. DOI: doi.org/10.3390/ijgi10080505

KROUPOVÁ, K.; RŮŽIČKOVÁ, V. (2021). The Development of Mental Model of People with Visual Impairment. In Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 28th-29th, 2021 Volume III SPECIAL PEDAGOGY SOCIAL PEDAGOGY. Rezekne. ISSN 1691-5887. DOI: doi.org/10.17770/sie2021vol3.6341

ŠPINAROVÁ, G.; VACHALOVÁ, V. (2021). Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments. In Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 28th-29th, 2021 Volume III SPECIAL PEDAGOGY SOCIAL PEDAGOGY. Rezekne. ISSN 1691-5887. On-line: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/6341

BARVÍŘ, R.; BRUS, J.; VONDRÁKOVÁ, A. (2021). 3D-printed models of Czech architectural monuments for people with severe visual impairment. In International Cartographic Association. Abstracts of the International Cartographic Association, 3, 1–2. DOI: doi.org/10.5194/ica-abs-3-23-2021

BRUS, J.; LÁZNA; R., BARVÍŘ, R.; VONDRÁKOVÁ, A. (2021). Making history accessible to people with visual impairments through interactive tangible 3D models. Abstracts of the ICA, 3, 36. DOI: doi.org/10.5194/ica-abs-3-36-2021

VONDRÁKOVÁ, A.; BEČICOVÁ, K.; BARVÍŘ, R.; BRUS, J. (2021). Adaptation of maps to pupils with severe visual impairments. Abstracts of the ICA, 3, 305. DOI: doi.org/10.5194/ica-abs-3-305-2021

TRÁVNÍČKOVÁ, L.; HAICLOVÁ, Z.; RŮŽIČKOVÁ, V. (2021). Kunst im Leben von Personen mit Sehbehinderung Art in the life of a person with visual impairment. In: Paidagogos. Online. (in print)