V termínu 11.–12. září se v Olomouci uskutečnila konference TouchIt 2023. Šlo o závěrečnou konferenci projektu TAČR TL03000679 Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky, zaměřující se na témata:

  • speciální vzdělávání

  • pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením

  • tyflokartografie

  • tyflografika


🚩 MÍSTO KONÁNÍ

11. 9. 2023 – aula Pedagogické fakulty UP
Žižkovo náměstí 5, Olomouc (mapa)

12. 9. 2023 – Katedra geoinformatiky UP
třída 17. listopadu 50, Olomouc (mapa)

🔔 TERMÍNY

do 30. 6. 2023 – registrace příspěvků

prodlouženo do 15. 8. 2023
(abstrakty v češtině nebo angličtině o rozsahu 1 500–2500 znaků)

📅 HARMONOGRAM

11. 9. 2023 – hlavní program konference

12. 9. 2023 – workshop Tyflokartografie, 3D tisk a tvorba 3D interaktivních modelů

✏️ OSTATNÍ

vstup zdarma • sborník příspěvků s ISBN

📧 KONTAKT

veronika.ruzickova@upol.cz

🙍 REGISTRACE

registrační formulář pro účastníky i prezentující 


📝 PROGRAM KONFERENCE

PONDĚLÍ 11. 9. 2023 (Malá aula PdF UP)
9:30–10:00 Registrace
10:00 Zahájení (Veronika Růžičková)
10:20 Historie tvorby tyflomap (Alena Vondráková)
10:40 Tactile Explore Talk: nový přístup pro ozvučení multimediálních modelů TouchIt3D (Radek Barvíř)
11:00 3D modely s audiotaktilním obsahem a potenciál v tvorbě dalších tyflopomůcek (Jan Brus)
11:20 Využití 3D modelů ve výuce českého jazyka u žáků se zrakovým postižením (Klára Eliášková)
11:40 Potenciál digitálních technologií ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením (Veronika Vachalová, Gabriela Špinarová)
12:00 Lunch Break (občerstvení zajištěno)
13:00 Význam hmatové percepce a nové trendy v tyflografice (Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová)
13:20 Hmatová grafika rychle a dostupně (Barbora Bertlová)
13:40 Hapticke.mapy.cz – aktuální stav veřejné služby pro tisk haptických map (Petr Červenka)
14:00 Hmatová příprava na nácvik braillova písma v předškolním věku (Lenka Hovorková)
14:20 Orientační prvky v ZŠ ZRAK (Martina Malotová)
14:40–15:00 Coffee Break
15:00 Tactile maps of historical gardens (Jakub Wabiński)
15:20–17:00 Otevřená diskuze (moderuje Veronika Růžičková)

ÚTERÝ 12. 9. 2023 (Katedra geoinformatiky PřF UP)
9:00–11:30 workshop Tyflokartografie, 3D tisk a tvorba 3D interaktivních modelů
(učebna S3 a laboratoř 3D tisku, 17. listopadu 50, Olomouc, prostory budou přístupné od 8:30 do 12:00)