Cílem projektu je prostřednictvím využití multisenzoriálního působení redukovat informační deficit zapříčiněný ztrátou či omezením zrakové percepce u osob se zrakovým postižením a současně rozvíjet jejich prostorovou představivost.

Prostředky k dosažení cíle:

  • návrh, tvorba a praktická implementace 3D audio-taktilních modelů historických a církevních památek, kdy tyto modely budou využity při práci s cílovou skupinou uživatelů (osob se zrakovým postižením)
  • výzkumné šetření s cílovou skupinou uživatelů
  • analýza výsledků výzkumného šetření a závěry implementovány do praxe