Veronika Růžičková

Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
head researcher

ÚSS PdF UPOL

Kateřina Kroupová

PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.

ÚSS PdF UPOL

Vojtěch Regec

doc. PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D.

ÚSS PdF UPOL

Marcela Fojtíková Roubalová

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.
Katedra křesťanské výchovy CMTF UPOL

Alena Vondráková

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

KGI PřF UPOL

Radek Barvíř

Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.

KGI PřF UPOL

Jan Brus

RNDr. Jan Brus, Ph.D.

KGI PřF UPOL

Vít Voženílek

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

KGI PřF UPOL

Application garants

  • Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené
  • KAFIRA o.p.s.
  • Základní škola pro žíky s poruchami zraku