TactileMapTalk

TactileMapTalk

Ke stažení je nejnovější verze 10.6 (instalační soubor pro OS Android)

Aplikace byla vytvořena v rámci realizace projektu Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků a je šířena pod licencí CC-BY-SA-NC 4.0. Autorem aplikace je Mgr. Tomáš Liczka pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Nositelem práv je Univerzita Palackého v Olomouci.

Projekt Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků  je realizován na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Webové stránky odkazují i na další aktivity, které souvisejí s řešenou problematikou a s realizací projektu. Kontakty jsou uvedeny u dílčích aktivit.

Projekt je podpořený Technologickou agenturou České republiky, reg. č. TL01000507.