Konfigurátor šablon

Webový konfigurátor je k dispozici na adrese hmatovemapy.upol.cz/tacr/konfigurator (v češtině) a hmatovemapy.upol.cz/tacr/configurator (v angličtině).

Projekt Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků  je realizován na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Webové stránky odkazují i na další aktivity, které souvisejí s řešenou problematikou a s realizací projektu. Kontakty jsou uvedeny u dílčích aktivit.

Projekt je podpořený Technologickou agenturou České republiky, reg. č. TL01000507.