Aktivní účast na konferencích

6 th International Conference on Lifelong Education and Leadershop for all (16.–18. 8. 2020, Turecko)

  • Růžičková, V.; Pazourková, L.: Possibilities of Graphic Representations within Special Education of People with Visual Impairment – Theory and Practice.
  • Kroupová, K.; Špinarová, G.: Tactile Graphics İn Tertiary Education Of Students with Visual İmpairment. 

VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny / XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků (13. – 14. 10. 2020, Olomouc)

  • Růžičková, V., Kroupová, K.: Tyflomapy jako prostředek zpřístupnění prostoru a představ i prostředí osobám se zrakovým postižením. 

Publikační činnost

HRBÁČOVÁ, L.; ŠPINAROVÁ, G.; VACHALOVÁ, V.; RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ; K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit Sehbehinderung. In Paidagogos, 2020(1), pp. 137–152.

KROUPOVA, K.; SPINAROVA, G. (2020). Tactile Graphics in the Tertiary Education of Students with Visual Impairment. In 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Conference Proceeding Book, pp. 343–352. July 16-18, 2020, Sakarya University. ISBN: 978-605-66495-8-5.

GAJDZICA, Z.; MCWILLIAM, R.; POTMĚŠIL, M.; LING, G. (2020). Inclusive Education of Learners with Disability – The Theory versus Reality. Berlin: Peter Lang. https://www.peterlang.com/browse?level=parent&pageSize=10&pubschedule=new&sort=datedescending&t=EDUC    

POTMĚŠILOVÁ, P.; POTMĚŠIL, M. (2020). Kresba pána a psa dětí se sluchovým postižením. Československá psychologie, 64(6). 

RŮŽIČKOVÁ, V.; PAZOURKOVÁ, L. (2020). Possibilities of Graphic Representations in the Education of People with Visual Impairment Theory and Practice. In 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Conference Proceeding Book, pp. 334–342. ISBN: 978-605-66495-8-5.