Již tradiční mezinárodní konference k problematice osob se SVP se uskutečnila 19. – 20. 3. 2019 na Ústavu speciálněpedagogických studií. Její sedmý ročník (resp. 21. ročník) se konal pod společným tématem – Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti. Již první den byl přednesen příspěvek v sekci zaměřené na osoby s těžkým zrakovým postižením Audiotaktilní mapy jako prostředek zvyšování orientačního komfortu osob se zrakovým či kombinovaným postižením v rámci samostatného pohybu (Růžičková, Kroupová), stejně tak jako příspěvek v posterové sekci Přínos speciálního pedagoga – tyflopeda pro rozvoj osobnosti jedince se zrakovým postižením (Růžičková). Oba příspěvky vzbudily velký ohlas u posluchačů a i díky nim byla navázána další spolupráce při testování např. s ředitelkou Gymnázia a SOŠ v Praze – Mgr. Eliášovou.