Realizační tým

Projekt je odborně zaštítěn pracovníky Ústavu speciálněpedagogických studií (ÚSS) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Katedry geoinformatiky (KGI) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Testovací fáze projektu je realizována ve spolupráci s KAFIRA, o.p.s.

Hlavní řešitel: Veronika Růžičková (ÚSS)
Dr. Veronika Růžičková působí jako odborná asistentka na Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2007 (od roku 2004 zde byla na pozici asistenta). Ve své práci se zaměřuje na problematiku osob s těžkým zrakovým postižením. V praxi působí jako zrakový terapeut a instruktor prostorové orientace a samostatného po osob se zrakovým postižením. Výzkum realizuje v oboru speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením a soustředí se především na problematiku rehabilitace a kompenzace ztráty zrakového vnímání (tyflografika, prostorová orientace, hmatové vnímání, zraková terapie apod.). Je autorkou či spoluautorkou několika monografií (včetně knihy „Hmatové mapy technologií 3D tisku“) a desítek příspěvků ve sbornících či časopisech.

Spoluřešitelé:
Kateřina Kroupová (ÚSS)
Dr. Kateřina Kroupová působí jako odborná asistentka na Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci. Vědecky a výzkumně se orientuje na oblast speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Odbornou kvalifikaci doplňuje osobní zkušeností nositele zrakového postižení na úrovni praktické nevidomosti. Je autorkou či spoluautorkou několika monografií a desítek příspěvků v sbornících či časopisech.

Alena Vondráková (KGI)
Dr. Alena Vondráková pracuje jako odborný asistent na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje výuce a výzkumné činnosti. Věnuje se zejména kartografii se zaměřením na uživatelské aspekty map, zejména pak specifické aspekty v tyflokartografii. Zdokonalováním tyflomap se zabývá už od roku 2008. Je členkou několika odborných rad a je autorkou řady vědeckých článků a monografií.

Radek Barvíř (KGI)
Mgr. Radek Barvíř je studentem doktorského studijního programu Geoinformatika a kartografie. Od samého počátku studia na vysoké škole se věnuje 3D modelování a tisku reliéfních map, od roku 2016 pak pracuje na zefektivňování a automatizaci tvorby interaktivních tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními. Na poli 3D tisku se věnuje také výuce a hledání nových hranic 3D tisku v oblasti geoprostorové vizualizace.

Jan Brus (KGI)
Dr. Jan Brus je odborným asistentem na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho zaměřením je práce s 3D technologiemi a vizualizace prostorově založených jevů. Je iniciátorem zavedení 3D tisku na Univerzitě Palackého, vedoucím laboratoře 3D GLORY a autorem technologie TouchIt3D využitelné nejen u interaktivních tyflomap. Zároveň je úspěšným autorem řady publikací a prezentujícím v tuzemsku i zahraničí.

studenti doktorských studijních programů na ÚSS a KGI

Projekt Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků  je realizován na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Webové stránky odkazují i na další aktivity, které souvisejí s řešenou problematikou a s realizací projektu. Kontakty jsou uvedeny u dílčích aktivit.

Projekt je podpořený Technologickou agenturou České republiky, reg. č. TL01000507.