Dne 28. 11. se konala na PdF v Bratislavě tradiční speciálněpedagogická konference k problematice žáků se zdravotním postižením. S ohledem na fakt, že letošní konference byla zaměřena na inkluzi, bylo s doc. Lopúchovou (proděkanka na PdF UP a jeden z organizátorů konference) domluveno, že den předem bude uspořádán workshop vztahující se k problematice audiotaktilních map pod vedením Veroniky Růžičkové a Kateřiny Kroupové. Z workshopu vyplynula nejen zajímavá diskuze ohledně taktilní grafiky u osob se zrakovým postižením, ale především také možnost další spolupráce napříč tyflopedickou veřejností i na Slovensku.