Konference GIS Esri v ČR je největším českým setkáním zaměřeným na prezentaci novinek v oblasti prostorových vizualizací a technologií. Letos tato akce slavila rekordní účast více než 1 000 posluchačů z veřejných institucí, vědeckých pracovišť i soukromých firem.

Na dvoudenní akci konané v termínu 6. – 7. 11. 2019 jsme vystupovali s posterem Redukce náplně tyflomap pomocí technologie TouchIt3D (autorský kolektiv Radek Barvíř, Jan Brus, Alena Vondráková), který popisuje nutné adaptace interaktivních tyflomap na specifické potřeby uživatelů se zrakovým postižením. Při prezentaci posteru publiku byla detailně okomentována specifika z oblasti generalizace, specifických uživatelských aspektů a možnosti udržení nízké náplně mapy díky unikátnímu propojení mapy s tabletem zajišťujícím sdělení potřebných informací prostřednictvím audionahrávky.