Závěrečná konference mezinárodního projektu TELESEICT, jehož tématika se týká realizace projektu, se konala na Univerzitě v Granadě. Konferenci předcházelo pracovní setkání týmů, kteří se realizace tohoto mezinárodního projektu zúčastnili.

V termínu 27. dubna 2019 přednesla Veronika Růžičková svou přednášku na téma The support of spatial orientation od persons with visual impairment by the means of modern (up-to-date) aids. Příspěvek byl provázen diskuzí právě nad výstupy našeho projektu a ukázkou map, technologií k nim použitých i využitelnosti ve školním prostředí či výuce POSP. Na konferenci jsme se danému tématu nejvíce věnovali společně s kolegy z Maďarska (Andrea Magyar), Španělska (Pedro Tadeu) či Portugalska (Adrián Lopez).