Na doktorandské konferenci DOKOPY 2019, konané v termínu 8. listopadu 2019, přednesla Veronika Vachalová svůj příspěvek na téma „Spokojenost studentů se zrakovým postižením na vysoké škole ve vztahu k poskytované podpoře a pomoci“. Po příspěvku následovala diskuze pod vedením proděkana PF PU v Prešove, doc. PaedDr. Martina Klimoviča, PhD. Konference se zúčastnilo mnoho hostů, především členové vědeckého výboru konference či akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty PU.