ICEEPSY konference jsou jedny z nejhodnotnějších pedagogicky zaměřených konferencí, na kterých lze vystoupit se speciálněpedagogickým tématem a toto poté rozebrat v plénu diskutujících. Toto se nám povedlo na letošním termínu 9. – 12. 10. 2019. Konference se zúčastnily dr. Veronika Růžičková a dr. Alena Vondráková (náhradou za účast dr. Kateřiny Kroupové). Dr. Vondráková přednesla jak svůj příspěvek (původně plánovaný pouze jako publikační) i příspěvek Dr. Kroupové (byla tedy využita možnost prezentace i tohoto přihlášeného příspěvku).

Na konferenci poté zazněly následující příspěvky The Perception as a facilitating Information Element in the Spatial Orientation (Kroupová, Vondráková), Modern Type of Tactile Maps (Vondráková), Spatial orientation of people with visual impairment (Růžičková). Vzhledem k řazení příspěvků v sekci za sebou, mohl být posluchačům učiněn velmi podrobný vhled do námi zkoumané problematiky. Na konci všech příspěvků se rozvinula bouřlivá diskuze především k ukazovaným mapám, jejich přístupnosti a technologii tisku.

V průběhu konference se podařilo konzultovat řadu otázek v didaktických přístupech k cílové skupině uživatelů a účast na konferenci tak byla přínosná především pro tvorbu doplňujících výukových materiálů. Vzešel zde také podnět k tvorbě zjednodušených „náhledů“ map na tiskárně PIAF (fuzér).